Kalender

Bestyrelsesmøder

  • Tirsdag den 13. juni kl. 17.00 til 18.00 (gennemgang af bygninnger)
  • Næste møde opdateres løbende

Kaffemøder mellem andelsforening og lejerforening

  • Nyt møde ikke aftalt

Arrangementer i gården

  • Ingen meldt ind pt.

Generalforsamling

  • d 17 maj 2018

Arbejdsdage

  • Den 5. maj kl 10 2018
  • Den 6. maj kl. 10 2018