Affald

Frederiksberg Kommune tømmer affald på Bülowsvej 32 på følgende dage:

  • Husholdningsaffald: Hver onsdag
  • Pap: Mandag ulige uger
  • Papir: Tirsdag ulige uger
  • Batterier: Tirsdag ulige uger
  • Metal: Hver 4. mandag
  • Plastik: Onsdag ulige uger

Seneste version af kommunens tømningskalenderen kan altid hentes på kommunens hjemmeside her, mens du kan finde kommunens sorteringsguide her.

Tømning af skrald, som ikke fremgår af listen ovenfor, skal altid bestilles af andelsforeningens bestyrelse. Bestyrelsen bestiller så vidt muligt storskrald i forbindelse med foreningens arbejdsdage. Du kan finde en oversigt over datoer for arbejdsdagene her.